Arbetssätt

Att lära något nytt
Utveckling och förändring innebär att vi måste lära oss något nytt
och att vi måste förändra vårt beteende. Lärande och förändring
är alltid krävande och inget vi gör utan ansträngning. UCE Eklund
konsult förändrar genom delaktighet, individens utveckling och
tydlighet i argumentation och styrning.

Effektivitet genom delaktighet
För att skapa delaktighet, ta till vara på allas kompetens och se till
att personalen förstår helheten arbetar vi ofta i workshop form. Vi
har ett antal olika metoder som vi i diskussion med kunden väljer
mellan för att vid varje tillfälle uppnå bästa resultat. Workshops är
effektiva eftersom de skapar, kommunicerar och dokumenterar på samma
gång.

Individen är nyckeln
Att förändra en grupps beteende går inte utan att förändra individers
beteende. Det är därför viktigt att ta fram åtgärder så att de som
behöver får förutsättningar att utvecklas i takt med förändringen.

Tydlighet utvecklar
Dokumentation av allt vi gör paketeras så att det enkelt kan användas
för allt från företagsledning till personal och kunder. Kommunikationen
utformas för att kommunicera på olika plan gärna till flera av våra
sinnen för bästa effekt.

Vi använder oss av beprövade metoder för projektledning som t.ex. PROPS,
PPM för att uppnå tydlig projektstyrning.
Tillsammans med våra kunder definierar vi mätningar för att skapa tydlighet
och kunna mäta resultat.UCE Eklund Konsult Backstigen 3, 619 91 Trosa, 0703-71 66 00, info@eklundkonsult.com